تولیدکننده ارجمند

با احترام به استحضار می رساند در راستای حمایت از تولید کنندگان بازار بزرگ تهران، برای نخستین بار اطلس هوشمند بازار جعفری به عنوان بزرگترین مرجع تولید و پخش سراسری حوزه شال و روسری ایران با هدف معرفی بی واسطه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فعال در حوزه مربوطه در سراسر کشور راه اندازی گردیده است.
شایان ذکر است این اطلس صرفاً در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات و معرفی فعالان بوده و هیچگونه اطلاعات مالی و درآمدی از ایشان که تبعات حقوقی و مالی داشته باشد در این اطلس درج نخواهد شد.
پیشاپیش از همکاری شما تولید کننده محترم کمال تشکر و و قدردانی را داریم